Üye Girişi  |  Üye Ol    
 
 
  
 
AnasayfaHacUmreAlternatif TurlarOtellerİletişim
Hira Mağarası

Hira Dağı'nın üzerinde bulunması sebebi ile Hira Mağarası adıyla anılmaktadır. Hz. Peygamberimiz (SAV)'e ilk vahyin burada nazil olmuştur. Efendimize ilk vahyin gelmesi sebebiyle bu dağa Cebelü'n-nûr (Nur Dağı) adıylada anılmaktadır.

Efendimize, Peygamberlik gelmeden öncede, daha çok 35 yaşından sonra, Mekke müşriklerinin yaşam tarzları ve hayasız davranışlarından kaçarak sık, sık Hira Mağarasına gidip kendisini Allah'a teslim ediyor. O'nun varlığını, birliğini, kudret ve azametini; insanların aczini ve Allah'a olan ihtiyaçlarını, ama buna karşılık onların isyanını, ahlâksızlık ve sapıklıklarını tefekkür ederek Cenâb-ı Hakk'a ubûdiyette bulunuyordu. Efendimiz 40 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in ilk Ayetleri burada nazil olmuş, Dünya üzerine rahmet ve nur inmiş, cahiliye devri kapanmış ve inen o ilk Ayetlerle İslam dini başlamıştır.

O İlk Ayetlerde Yüce Rabbimiz Mealen Şöyle Diyor: "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alâkdan (kan pıhtısından) yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, (insana) kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti." (el-Alâk, 96/1-5)


Üye Ol | Hac Organizasyonu | Umre Turları | Alternatif Turlar | Oteller | Online Tahsilat Sistemi | İletişim

Akil Turizm Tüm Hakları Saklıdır © Copyright © 2014 | Akıllı Seçim...