Üye Girişi  |  Üye Ol    
 
 
  
 
AnasayfaHacUmreAlternatif TurlarOtellerİletişim
Umre nedir? Nasıl yapılır...
Umre; sözlükte, ziyaret manasındadır. Uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek korumak anlamındada kullanılır.
“AMR” Kökünden türeyen Umre bir Hac terimi olarak bilirli bir zamana bağlı olmaksızın, niyet etmek, mikat sınırı dışında ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek ve Safa ve Merve tepeleri arasında Sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.
Şer-i ıstılahta; Beytullah'ı (Kabe'yi) hususi olarak ziyaret etmek demektir.
Umre'nin hükmü: Her insan üzerine ömürde bir defa olmak üzere sünnettir.
Umre'ye; "Hacc-ı asgar" yani "Küçük Hac" da denilir.


Umre ne zaman yapılır?
Umre yapmak için belli bir vakit yoktur. Senenin her ayında ve bütün günlerinde yapılır. Arefe günü ile Kurban bayramı günlerinde Umre yapılmaz; mekruhtur. Mekke'lilerin ve Mekke'li sayılanların, üzerlerine farz olan Haccı yapacakları yıl içindeki Hac ayları içinde Umre yapamazlar. Ramazan ayı içinde bol bol Umre yaparlar. Resülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buyuruyoki: "Ramazan-ı Şerifte yapılan bir Umre, (sevap bakımından) benimle birlikte yapılmış Hac'tır" buyurmuşlardır. Bu müjdeyi alan mü'minler, özellikle Ramazan ayı içinde Umre yapmaya gayret ederler. İki Cihan Efendisi Habibimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte Hac yapabilmeyi kim istemez ki! Bu sebepledir ki, Ramazan ayı içinde Mekke ve Medine haremleri Hac mevsimindeki kalabalığı yaşar. İftarını Kâbe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mudahhara'da Allah için bir yudum su ile de olsa, bir oruçluya iftar ettirmek ne güzel bir nimet ve ne büyük bir nasiptir. Ramazan ayında Umre yapmak en büyük kazançtır.

UMRE; İki Beytin buluşması, hasret giderip dertleşmesidir.

UMRE; Aşıkın Maşukuna kavuşmasıdır. Teslimiyettir.

UMRE; Masiyet illetine, aşk derdine, vuslat yoluna çare ve ilaç aramaktır.

UMRE; Nazargahi İlahi olan insan kalbinin Beytullah Allah’ın evi olan Kabe’sine akan nehre bir damla olarak karışıp Rahmet deryasında erimektir.

UMRE; Rahmete dalmak... akmak yetmez! Oranın hakiki incilerini bir bir toplamaktır.

UMRE; Hacer-ül Esvet taşına ismini yazdırmak, Beytullah’ın şahit oluması ve şefaatine ulaşmaktır.

UMRE; Her yönüyle anlaşılacak ve anlatılabilecek bir ibadet değil bitimsiz bir deryadır.

UMRE; Duyufurrahmandır. Allah’ın misafiri olmaktır Umre.

UMRE; İnsanın sılai rahme gidişidir. Baba ocağına ulaşmak ve ana kucağına kavuşmaktır.

UMRE; Berzah aleminde verilen sözün ve sözleşmenin yeniden tezyin edilmesidir.

UMRE; Dünya libasından soyunup, kefen misali ihramları giyip Beyt'ine tam bir teslimiyet içerisinde sarılıp, buyur YaRab işte şu günahkar halimle gedim, belki yüzüm yok ama başkada gidecek kapı yok, YaRab Sen neylersen güzel eylersin. Senin nasında hoş, nurunda hoş, deme makamıdır Umre.

UMRE; şeytanın kurduğu tuzağından, vurduğu prangalarından kurtuluş yoludur.

UMRE; Bütün ibadetlerimizde gayben yöneldiğimiz hem istikametimizi hem istikbalimizi aradığımız Kutsal Kıblegahımız, Kabe’mize kavuşup tanışmaktır Umre.

UMRE; Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’imizin Sure, Sure, Ayet, Ayet, sağnak, sağnak indiği Kutsal Topraklara ulaşmaktır.

UMRE; Sevr Dağı’nın taşı ile, mağarasındaki kuşu ile, 600 yıl görmek için bekleyen sürüngeni ile, kapısına zırh çeken ankebut örümceği ile kendisininde aşık olduğu Yüce Peygamberimize bağrını açan 3 gün, 3 gece misafir edip, koruyup kollayan Sevr’i görmektir.

UMRE; Hac Arafat’tır sözü ile bütün hüccacın kendi ameliyle yüzleştiği, buluştuğu, tanıştığı, arıtma alanı olan, Yüce Peygamberimizin Sahabesiyle vedalaştığı, Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin buluştuğu Cebeli Rahme’yi ziyarettir Umre.

UMRE; Peygamberimize peygamberliğin verilişiyle Kitabımız Kuran'ın inişiyle onurlanan Hira’dan miladi 610 yılında hidayet doğan, Cebeli Nur dağını görmektir.

UMRE; Susuzluktan ve açlıktan yaşam mücadelesi veren ana ve oğula (Hz. Hacer ve Hz.İsmail) Rab'bimizin ikramı olan Ebu Zemzem'i kana, kana içmektir. Bütün kötü hasetlerden vaz geçmektir.

UMRE; Beytullah'a günlük 120 deryayı rahmet kapısı açılır, bunun 60’sı Tavaf yapanlara 40’ı Namaz kılanlara 20’side oturup seyredenlere veriliyor. Bu deryayı rahmetin hepsinden yararlanmaktır.

UMRE; Nurlu Medine’sinin bağrında yatan, benim kabrimin iki dudağı bir dili vardır. Beni ziyaret edenleri, bana Salatü Selam gönderenlerin listesi bana bildirilir diyen Peygamber Efendimizin listesine ismini yazdırmaktır.

UMRE; Peygamber Efendimizin rivayetiyle "Kabrimle Mimberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir" dediği bahçesinde bulunmaktır.
Üye Ol | Hac Organizasyonu | Umre Turları | Alternatif Turlar | Oteller | Online Tahsilat Sistemi | İletişim

Akil Turizm Tüm Hakları Saklıdır © Copyright © 2014 | Akıllı Seçim...